เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโปรโมชั่น ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ดึงดูด […]...